ebad
12 شهریور 1401 - 17:29

برنامه ریزی برای اجرای تمرین زلزله تهران در پاییز

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از طراحی تمرین سراسری دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران برای اجرا در یکی از روزهای پاییز خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آرون با بیان اینکه این تمرین دورمیزی با در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از وقوع زلزله با بزرگای ۴.۵ در مقیاس ریشتر در اثر فعال شدن گسل مشاء و با هدف ارتقا سطح آمادگی ارکان سیستم مدیریت بحران کلانشهر تهران و فعال سازی ساختار فرماندهی یکپارچه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در مواجهه با حوادث و سوانح شهر تهران برنامه ریزی شده است، گفت: این تمرین دورمیزی با مشارکت سازمان‌های تخصصی مدیریت بحران شهر تهران در فصل پاییز برگزار خواهد شد. خبرگزاری مهرآروندورمیزیبزرگایمشاءکلانشهرکلانشهرریزیدورمیزیمعاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: به همین منظور نشست هماهنگی اجرای تمرین سراسری دورمیزی زلزله در کلانشهر تهران با حضور نمایندگان سازمان‌های تخصصی عضو ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در محل مرکز عملیات اضطراری سازمان مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد و در این نشست ضمن تشریح روند اجرای تمرین، سهم و نقش کارگروه‌های تخصصی و ستادهای مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دورمیزیکلانشهرکلانشهرگانهوی با بیان اینکه کلانشهر تهران به دلیل واقع شدن در دامنه جنوبی رشته کوه‌های البرز و وجود گسل‌های اصلی (مشاء، شمال تهران، ری) و متعدد فرعی دارای شرایط ویژه ای می‌باشد، تصریح کرد: تهران با دارا بودن بیشترین جمعیت شهری در کشور، تمرکز اکثر مراکز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن و موقعیت ویژه‌ی زمین شناسی، از جمله نقاط بسیار حساس و در معرض خطرهای ناشی از رویداد زمین لرزه‌های بزرگ بشمار می‌آید. کلانشهرمشاءایآرون اظهار کرد: در چنین شرایطی تلاش برای ارتقا سطح آمادگی و افزایش تاب آوری، نیازمند برنامه ریزی مستمر و هدفمند است که یکی از روش‌های دستیابی به این هدف برگزاری تمرین است تا بتوان از طریق شبیه سازی وقوع حوادث، نحوه بکارگیری نیروها، تجهیزات و بسترهای ارتباطی را مورد آزمون قرار داد و بر اساس آن بتوان جنبه‌های مختلف مقابله با بحران را تمرین و ارزیابی نمود. آرونآوریریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 706735